מילון הראי"ה:תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקור האורה ומעין החיים של יסוד הקדושה והדבקות האלהית הנערצה לנצח, שממעינה אנו יונקים תמיד, כל הדורות וכל התקופות, כל החיים וכל האישים, כל אחד ואחד מכפי מה שהוא ראוי לדלות מים הקודש הזה, אשר ארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים [ע"ר א פד]. ע' במדור זה, תנ"ך.