מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לדין כוללים מיתת כרת ומיתה בידי שמים, או מיתות בית דין שמפאת חוסר התראה וכדומה אין בית דין יכולים להוציאם לפועל. במשנה באבות פרק ה מובא שמחלת הדבר באה בגלל אותם חיובי מיתה.