מנחת נדבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן מנחה שנודר או נודב היחיד.


חמשה מינים הם במנחת נדבה: א. מנחת סולת; ב. מנחת מאפה תנור - חלות; ג. מנחת מאפה תנור - רקיקים; ד. מנחת מחבת; ה. מנחת מרחשת.


כל אחת מן המנחות הללו, באה מסולת חטים וטעונה שמן ולבונה, ומקטירים ממנה קומץ על גבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים.


ברם, אם הביאה כהן, אינה נקמצת, וכולה נשרפת על גבי המזבח.