משתמש:אלוקות בלבד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אני מאמין שאלוקות זה הכל, אני אוהד חב"ד גדול, אני מאמין במשיח בא ברגע זה ממש, אני מאמין שהרבי מלובביץ' משיח, אני מאמין על פי שיחותיו הקדושות (ראה האזינו תש"נ, בא תשנ"ב, וראה עוד שמות חכ"ו, וישלח תשמ"ט ועוד) שהוא חי, אני מאמין על פי שיחותיו הקדושות שהוא החל להתגלות בעולם.

הרבי מלובביץ' חי[edit]

הרבי אמר שכאשר הוא אומר "כ"ק מו"ח נשיא דורינו" הוא מתכוון לעצמו. הרבי הסביר בשיחות רבות שנשיא דור חייב להיות חי בגוף גשמי, הרבי אמר עפ"י מקורות שהדור מתחלף על פי נשיא הדור, הרבי אמר עשרות פעמים שדורינו הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה, הרבי אמר שמשיח חייב להיות חי בגוף גשמי, הרבי אמר שמשיח כבר התגלה וצריך רק לקבל פניו ולפתוח את העינים ולראות התגלותו, הרבי רמז ועף עודד פרסום על כך שהוא המשיח וכן עודד שירת יחי פעמים רבות, הרבי אמר פעמים רבות ש"נשיא הדור הינו המשיח שבדור", הרבי אמר שבדורינו נשיא הדור חי באופן נצחי, הרבי אמר שכל דבריו הינם נבואה גמורה, רש"י בדניאל כותב שמשיח הולך להתכסות לפני התגלותו, האריז"ל ממשיל זאת לארבעים יום לפני שמשה קיבל את הלוחות וההקבלה ברורה - אז כל עם ישראל טעה וחשב שהוא מת כך גם היום.

טקסט מודגשטקסט מוגדלמסקנא: הרבי מלובביץ' מלך המשיח חי בגוף גשמי!