נדרי שגגות

From ויקישיבה
Revision as of 06:11, 6 December 2010 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

נדרי שגגות - הגדרתם היא: נדרים שנידרו מתוך שגגה וטעות, או שעברו עליהם מתוך שגגה וטעות. הם אחד מארבעה סוגי נדרים המותרים מאליהם בלא שאלה מן החכם.

דוגמאות[edit]

  • נדרים שנידרו מתוך שגגה וטעות - אדם שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אכלתי או שתיתי היום", וחשב בטעות שלא אכל ולא שתה, ונזכר שאכל ושתה.
  • נדרים שעברו עליהם מתוך שגגה וטעות - אדם שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אוכל או אם אשתה היום", ושכח את נדרו ואכל ושתה.