נכסים שיש להם אחריות

From ויקישיבה
Revision as of 22:07, 20 February 2012 by תלמיד (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

כינוי לקרקעות. קרקעות נקראים "נכסים שיש להם אחריות", לפי שחלה עליהם אחריות לתשלום חובות בעליהם, שאם מכרם הלווה, למשל, ואין לו ממה לשלם, המלווה גובה את חובו מן הקונים.

הכלל לענין שבועה הוא שזוקקין נכסים שאין להם אחריות את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן המטלטלים אוגדים אל עצמם את הקרקעות לחייב עליהם שבועה, שאף על פי שאין נשבעים על הקרקעות, מכל מקום בזמן שתובעו מטלטלים וקרקעות, ונתחייב הנתבע להשבע על המטלטלים, מגלגלים עליו שבועה אף על הקרקעות (ראה: גלגול שבועה).