נצל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בשר מן המת שנימוח ונעשה כעין ליחה, או מוהל שנפלט מבשר המת ונקרש.


כזית "נצל", מטמא באוהל, וכל שכן בשאר טומאות. ברם, אם חסר כל שהוא מכזית, אינו מטמא כלל.