סוכרת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

תלמוד בבלי מסכת בבלי יומא דף פג עמוד ב

תנו רבנן: מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם. ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר - +שמואל א' יד+ ראו נא כי ארו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה.

נראה לפי הגמרא שהתקפת בולמוס היא סוג של התקף סוכרת.

  • אחזו בולמוס