סימני בהמה טהורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סימנים בבהמה שעל פיהם ניתן להכיר שהיא טהורה: מעלת גרה ומפרסת פרסה.


בהמה שאין בה את שני הסימנים של הבהמה הטהורה: מעלת גרה ומפרסת פרסה, הרי היא בהמה טמאה האסורה באכילה.