סמכות הרופא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • רשות לרופא לרפאות

ברכות ס., ב"ק פה, ילק"ש שמות, משפטים, רמז של"ב: "תנא דבי רבי ישמעאל: "ורפוא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות".