עשר קדושות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עשר דרגות של קדושה שישנן בארץ ישראל.


עשר קדושות מנו חכמים בארץ ישראל, זו למעלה מזו, והן:@ עיירות מוקפות חומה מקודשות יותר משאר ערי ארץ ישראל, שכן משלחים מתוכן את המצורעים.@ ירושלים מקודשת יותר מן העיירות המוקפות חומה, שכן לפנים מחומתה אוכלים קדשים קלים ומעשר שני.@ הר הבית מקודש יותר מירושלים, שכן זבים וזבות, נידות ויולדות, אסורים להיכנס אליו.@ ה"חיל" מקודש יותר מהר הבית, שכן טמאי מתים ובועלי נידות (גם לאחר שטבלו) אסורים להיכנס אליו.@ עזרת נשים מקודשת יותר מן החיל, שכן אסור לטבול יום להיכנס אליה.@ עזרת ישראל מקודשת יותר מעזרת נשים, שכן אסור למחוסר כיפורים להיכנס אליה.@ עזרת הכהנים מקודשת יותר מעזרת ישראל, שכן אסור למי שאינו כהן להיכנס אליה שלא לצורך.@ בין האולם ולמזבח מקודש יותר מעזרת כהנים, שכן בעלי מום ופרועי ראש אסורים להיכנס אליו.@ ההיכל מקודש יותר מבין האולם ולמזבח, שכן כהן שלא קידש את ידיו ורגליו אסור להיכנס אליו.@ קודש הקדשים מקודש יותר מן ההיכל, שכן אסור להיכנס אליו אלא לכהן גדול ביום הכיפורים בשעת עבודה.