פיל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
עדר פילים בדרום אפריקה

פיל הוא בעל חיים גדול וכבד, בעל חדק, אזנים גדולות ושנהבים גדולים. הפיל מצוי באפריקה ובמזרח הרחוק. בתקופת מלחמתיו של יהודה המכבי על היוונים, השתמשו היוונים בפילי מלחמה, ואף אחיו של יהודה, אלעזר המכבי נהרג כאשר דקר את הפיל עליו ישב המפקד והפיל נפל ומחץ אותו.

כאשר אדם רואה פיל, עליו לברך משנה הבריות, שכן הפיל הוא חיה מיוחדת ומשונה.

הפיל בחז"ל[edit]

  • בדור המבול נפרע הקב"ה מן האנשים והפכם לפילים וקופים [1], לכן הפיל מבין לשון בני אדם, וזה הטעם שהקופים דומים לבני האדם וכל מה שרואים שעושים הם עושים כמוהו מפני שמבקשים לחזור לקדמותם [2].
  • אפשר ללמד פיל להבין שבעים לשון [3].
  • הרואה פיל בחלום פלאות נעשות לו [4]
  • קניין פיל: בגמרא ([5] נחלקו באופן הקניין של פיל:לאביי: בחליפין או בשוכר את מקומו. לרבי זירא: מביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו.

הערות שוליים

  1. סנהדרין קט א
  2. מלאכת שלמה על המשניות כלאיים ח-ו ד"ה הפיל. וכן שבט מוסר מז, שהובא בטעמי המנהגים עמוד תקכד
  3. מאירי ערובין לא ב ד"ה אמר, בשם הירושלמי
  4. ברכות פרק הרואה
  5. קידושין פרק ראשון