פיסח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נכה רגליים, צולע, חיגר[1].הפיסח פטור ממצות ראייה ברגל, שנאמר (שמות כג, יז): "שלש רגלים" - לרמז שאין חייב במצות ראייה אלא מי שיכול לעלות ברגליו (להוציא את הפיסח שצריך משענת).כהן פיסח - פסול לעבודה, שנאמר (ויקרא כא, יח): "כי כל איש אשר בו מום לא יקרב... או פסח...".בן סורר ומורה שהיו אביו או אמו פיסחים - אינו נענש, שנאמר (דברים כא, יט): "ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו", ודרשו: "והוציאו אותו - ולא פיסחים".הרואה פיסח - מברך: "ברוך משנה הבריות". במה דברים אמורים, בפיסח שנולד כך, אבל אם נהיה פיסח לאחר לידתו - מברך: "ברוך דיין האמת".

הערות שוליים[edit]

  1. ויש מחלקים בין פיסח לחיגר, שפיסח הוא בשתי רגליים ואילו חיגר הוא ברגל אחת.