פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר א ז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר א ז


סעיף ז - פו"ר בגר שהתגייר

הגמרא שם מביאה שרבי יוחנן סובר שגוי שהיו לו ילדים והתגייר, קיים בהם פו"ר. אמנם ריש לקיש חולק עליו, אך הלכה כרבי יוחנן. הגמרא מוכיחה את דברי רבי יוחנן מפסוקים המורים על כך שיש ייחוס לגוים.

טור ושו"ע: גר שהתגייר עם בניו ביחד, קיים בהם את מצוות פרייה ורביה.

⤶ מהרי"ל ותוס': אפילו אם בניו לא התגיירו עמו, קיים פו"ר.


⦿ פו"ר בעבד שהשתחרר

באותו המקום רב אומר שלכו"ע לא מקיים פו"ר בילדים שנולדו לו כשהיה עבד, כי אין לעבדים ייחוס.

טור ושו"ע: עבד שהשתחרר עם בניו לא קיים בהם פו"ר.

סעיף ז[edit]

היו לו בנים כשהיה עובד כוכבים, ונתגייר הוא והםא, ה"ז קיים מצוה זו. אבל אם היו לו בנים כשהוא עבד, ונשתחרר הוא והם, לא קיים מצוה זו עד שיוליד אחר שנשתחרר (יבמות סב,א).

א. כשהבנים לא התגיירו: רמב"ם,רא"ש,שו"ע: לא קיים.

שו"ת מהרי"ל: קיים. הח"מ והב"ש הביאוהו.

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.