Difference between revisions of "פרשת השבוע"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
====ספר [[דברים (חומש)|דברים]]====
 
====ספר [[דברים (חומש)|דברים]]====
  
[[דברים]], [[ואתחנן]], [[עקב]], [[ראה]], [[שופטים]], [[כי תצא]], [[כי תבא]], [[נצבים]], [[וילך]], [[האזינו]], [[וזאת הברכה]]
+
[[דברים]], [[ואתחנן]], [[עקב]], [[ראה]], [[שופטים]], [[כי תצא]], [[פרשת כי תבא|כי תבא]], [[פרשת נצבים|נצבים]], [[פרשת וילך|וילך]], [[פרשת האזינו|האזינו]], [[פרשת וזאת הברכה|וזאת הברכה]]
  
 
== קריאת התורה ==
 
== קריאת התורה ==

Revision as of 20:00, 1 November 2008

התורה מחולקת לחמישה ספרים, הנקראים "חומשים". החומשים מחולקים ליחידות הנקראות פרשיות.

פירוט

ספר בראשית

בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי

ספר שמות

שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי

ספר ויקרא

ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי

ספר במדבר

במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי

ספר דברים

דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה

קריאת התורה

נהוג שבכל שבוע קוראים בתורה בציבור. הקריאה נעשית בשבת בבוקר, בין שחרית למוסף. קוראים פרשה אחת כל שבוע, לפי הסדר.

סבב הפרשיות נמשך שנה. מתחילים את פרשת בראשית בשבת שלאחר שמחת תורה. קוראים פרשה אחת כל שבת, עד לפרשת האזינו, בשבת האחרונה לפני שמחת תורה. בשמחת תורה, קוראים את וזאת הברכה.

קישורים חיצוניים

[1]