רבי אילעא (אמורא)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אילעא הוא אמורא ארץ- ישראלי המוזכר כאשר אמר לרבי חנינא "רחמנא ניצלן מהאי דעתא":

•לגבי שינוי בגניבה (בבלי בבא קמא סה ב). •לגבי מפץ בטומאת מת (בבלי שבת פד ב). •לגבי מוציא שם רע (בבלי כתובות מה ב).