רבי אליהו משה בלוך

From ויקישיבה
Revision as of 08:26, 18 June 2019 by לופיזיאן (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

נוסח מצבתו של הרב אליהו משה בלוך מחבר הספר רוח אליהו על הגר"א תולדותיו ותורותיו. "פ"נ הרב אליהו משה ז"ל בן הרב אברהם דוד הי"ד בלוך תלמיד מבוהק של הרב קוטלר זצ"ל יגע בתורה מתוך הדחק וחיבר ספרים נלב"ע ו' שבט תשס"ג תנצב"ה "