Difference between revisions of "רבי אלעזר אזכרי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: היה מרבני צפת בזמן מרן הבית יוסף והאר"י ז"ל. מחבר ספר חרדים. והוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת …)
 
Line 1: Line 1:
היה מרבני צפת בזמן [[מרן]] ה[[בית יוסף]] ו[[האר"י]] ז"ל.
+
'''רבי אליעזר אזכרי''' היה מרבני [[צפת]] בזמן [[רבי יוסף קארו]] ו[[האר"י]], בעל[[ספר חרדים]]. המתמקד בשלשה דברים, [[אהבת ה']], מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני ה[[תשובה]].
  
מחבר [[ספר חרדים]]. והוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.
+
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
  
בספרו בפרק לד, כתב את השיר [[ידיד נפש]].
+
זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר ב[[בית העלמין העתק בצפת]].
 
 
זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א.
 
 
 
מנוחתו כבוד בעיה"ק [[צפת]] [[תובב"א]].
 

Revision as of 01:36, 10 January 2011

רבי אליעזר אזכרי היה מרבני צפת בזמן רבי יוסף קארו והאר"י, בעלספר חרדים. המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.

בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע ידיד נפש.

זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר בבית העלמין העתק בצפת.