Difference between revisions of "רבי אלעזר אזכרי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
 
[[קטגוריה:אחרונים]]
 
[[קטגוריה:אחרונים]]
 
[[קטגוריה:הוגי דעות]]
 
[[קטגוריה:הוגי דעות]]
 +
[[קטגוריה:חכמי צפת]]

Revision as of 00:26, 17 August 2011

רבי אליעזר אזכרי היה מרבני צפת בזמן רבי יוסף קארו והאר"י, בעלספר חרדים. המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.

בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע ידיד נפש.

זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר בבית העלמין העתיק בצפת.