Difference between revisions of "רבי אלעזר אזכרי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
 
בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע [[ידיד נפש]].
 +
 +
למעט ספר זה, כת גם פירושים ל[[מסכת נדרים]] ו[[מסכת גיטין]] מן [[התלמוד הבבלי]], פירושים ל[[מסכת ברכות]] ו[[מסכת ביצה]] מן [[התלמוד הירושלמי]] אשר תרמו רבות לעיסוק בתלמוד הירושלמי, פירוש "קול בוכים" על [[מגילת איכה]] על דרך הסוד, ומעין יומן אישי מיסטי בשם "מילי דשמיא" על מוסר ועבודת ה'.
 +
 +
  
 
זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר ב[[בית העלמין העתיק בצפת]].  
 
זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר ב[[בית העלמין העתיק בצפת]].  

Revision as of 19:05, 8 November 2011

רבי אליעזר אזכרי היה מקובל והוגה דעות מרבני צפת בזמן רבי יוסף קארו והאר"י, בעלספר חרדים. המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.

בספרו בפרק לד, כתב את הפיוט הידוע ידיד נפש.

למעט ספר זה, כת גם פירושים למסכת נדרים ומסכת גיטין מן התלמוד הבבלי, פירושים למסכת ברכות ומסכת ביצה מן התלמוד הירושלמי אשר תרמו רבות לעיסוק בתלמוד הירושלמי, פירוש "קול בוכים" על מגילת איכה על דרך הסוד, ומעין יומן אישי מיסטי בשם "מילי דשמיא" על מוסר ועבודת ה'.


זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א, ונקבר בבית העלמין העתיק בצפת.