רבי חיים אור זרוע

From ויקישיבה
Revision as of 07:35, 27 April 2014 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
שו"ת מהר"ח אור זרוע

רבי חיים אליעזר אשכנזי אור זרוע (מהר"ח אור זרוע) היה פוסק באשכנז בתקופת הראשונים.

חייו[edit]

היה בנו של רבי יצחק מוינה, בעל "אור זרוע". כפי הנראה התייתם מאביו בגיל צעיר[1]. כיהן אף הוא כרב בוינה [2].

רבו המובהק היה כנראה המהר"ם מרוטנבורג (תלמידו של אביו), אותו מכנה בשם "מורי" [3] .

התכתב עם המהר"ם, הרשב"א [4], הרא"ש [5] ועוד.

כתביו[edit]

  • שו"ת מהר"ח אור זרוע
  • פסקי אור זרוע (מכונה בפי הראשונים: תרומת הדשן[6])
  • סימני אור זרוע- קיצור פסקי אביו.
  • דרשותיו- נדפסו בשנת תשל"ג


הערות שוליים

  1. שכן לא מביא ממנו הנהגות או הוראות, שאם היה רואה אותו ודאי היה מעיד על הנהגותיו. וראה שו"ת מהר"ח אור זרוע קא: "וחמתי ז"ל הגידה לי שרבנו אבא מרי זצ"ל היה רגיל..." ומוכח שהוא עצמו לא ראה הנהגה זו שמביא שם, אלא רק שמע מחמותו.
  2. כפי שכותב אליו הרשב"א (שו"ת הרשב"א א תקעא): "הרב רבי חיים בן הרב רבי יצחק ז"ל אור זרוע מעיר ויאינא"
  3. על אף שמכנה כך גם רבים אחרים שלא היו רבותיו, מכל מקום, את המהר"ם מזכיר בתואר זה פעמים רבות מאד. ואודות מה שכתוב בשו"ת מהר"ח אור זורע קסד שלא ראה את המהר"ם מימיו, ראה במבוא שכתב ר' מנחם אביטן לשו"ת מהר"ח אור זרוע, ירושלים תשס"ב, שם מוכיח כי תשובה זו נכתבה על ידי גדול אחר, עיין שם.
  4. (ראה הערה 2)
  5. שו"ת מהר"ח אור זרוע פב (וראה שם בהערת המהדיר במהדורת י-ם תשס"ב) ועוד
  6. יש להבדיל בינו לבין הספר תרומת הדשן הנפוץ והמפורסם יותר של רבי ישראל איסרלן.