רבי יחיאל בן הרא"ש

From ויקישיבה
Revision as of 12:08, 15 July 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי יחיאל בן רבנו אשר היה חכם ופוסק באשכנז, בנו בכורו של רבנו אשר.

נולד בקולוניא שנת כ"ז. למד אצל אביו, ואף עלה עליו בחכמתו.

בשנת ס"ג עבר עם אביו לספרד, והתגורר עמו בטולדו (אולם שהה תקופה מסוימות במקום אחר, שכן מצינו שהתכתב עמו).

בתו נישאה לאחיו רבי יהודה.

יש אומרים שרבי יחיאל נפטר עוד בחיי אביו, אך בספר הקבלה לראב"ד הראשון (עמ' קלז בהמדורת תשכ"ב) מובא בשם ספר יוחסין שר"י בן הרא"ש הרג את עצמו על קידוש השם עם אשתו וחמותו בגזירות קנ"א או ק"ט.

חיבר ספר פסקים שהובא בספר ארבעה טורים של אחיו רבי יעקב, אולם הוא אבד. יש המייחסים לו את חיבור ספר הפסקים "תניא רבתי", ויש שדחו זיהוי זה (החיד"א).

תקופת חייו של רבי יחיאל בן הרא"ש על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן