רוב וקרוב, הולכין אחר הרוב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשישנה התנגשות בין העקרון האומר שהולכים אחר הרוב לבין העקרון האומר שהולכים אחר הקרוב מבחינה מקומית - הולכים אחר הרוב.


דבר שאנו מסופקים בו מהיכן הוא בא, ויש בידינו שתי דרכי בירור, האחת: "רוב" - להניח שהדבר בא מן הרוב, והשנייה: "קרוב" - להניח שהדבר בא מן המקום הקרוב, וכל אחת משתי דרכי הבירור סותרת את חברתה ומוליכה לתוצאה אחרת, ונשאלת השאלה: איזה משתיהן נעדיף? הכלל הוא: "הולכין אחר הרוב" - הרוב גובר, וקובעים על פיו.


לדוגמא: הדין הוא, שגוזל שנמצא בין שני שובכים, הגוזל שייך לבעל השובך הקרוב ביותר, ואם הגוזל נמצא במרחק שווה לשני השובכים, שני בעלי השובכים מתחלקים בגוזל. במה דברים אמורים, במקרה שמספר הגוזלים שבשני השובכים שווה, אבל כאשר באחד מן השובכים יש יותר גוזלים מאשר בשובך האחר, אין הגוזל שייך לבעל השובך הקרוב ביותר, אלא לבעל השובך שמספר גוזליו גדול יותר, שכן "רוב וקרוב - הולכין אחר הרוב".