רזי דשמואל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר רזי דשמואל הינו ספר מתוך שלושת הספרים הנמצאים בספר תולדות חכמי ירושלים ב' חלקים חלק א'.

ספר א. כתר יצחק. ספר ב. רזא דשבתי (אטון). ספר ג. רזי דשמואל. בספר רזי דשמואל הובאו תולדות חייו של המקובל הרב שמואל דרזי מירושלים, עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

המחבר רמז בסוף אלו הספרים כתר יצחק, רזא דשבתי, רזי דשמואל, את השם הקדוש לק"י ראשי תיבות הפסוק (בראשית מט, חי) לִישׁוּעָתְךָ֖ קִוִּ֥יתִי יְהֹוָֽה... שכל הגאולה תלויה בציפיה לישועת השם ושאילה ראשונה ששואלים לו לאדם לאחר אריכות ימיו ושנותיו, ציפית לישועה, כדברי הגמ' (שבת לא, א), אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה וכו'....

שם הספר רזי דשמואל שכן בחילוף אותיות הוא שמואל דרזי שמו של המנוח.