שבועה בנקיטת חפץ

From ויקישיבה
Revision as of 21:59, 18 April 2021 by 141.226.182.127 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

החזקת חפץ של קדושה, בשעה שאדם נשבע "שבועת התורה" או "שבועת המשנה".

נקיטת חפץ בשבועה נלמדת מאברהם שהשביע את אליעזר במילה שנאמר "שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי"

החפץ הוא ספר תורה באדם רגיל ות"ח יכול גם בתפילין.

כשהדיינים משביעים אדם שבועת התורה או שבועת המשנה, עושים זאת בנקיטת חפץ. בשבועת היסת, אין צורך בנקיטת חפץ.