שדה בית השלחין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שדה שאין די לה במי גשמים, וללא השקאה מלאכותית אין גידוליה יכולים להתקיים.


שדה בית השלחין מכיון שהיא זקוקה להשקאה מתמדת ואינה מסתפקת במי גשמים, הפסקת השתיה בה עלולה לגרום להתיבשות הצמחים, להצטברות מלחים וכיוצא בזה. משום החשש לנזקים אלו התירו חכמים להשקות את שדה בית השלחין בשנת השמיטה ובחול המועד.