שחולת

From ויקישיבה
Revision as of 23:26, 10 August 2011 by אחד התלמידים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שחולת היא פסולת הנושרת מן המתכת אגב שיופה והקצעתה.


הוזכר במשנה: "העושה כלים מן העשת ומן החררה ומן הסובב של גלגל ומן הטסין ומן הצפויין מכני כלים ומאוגני כלים מאזני כלים מן השחולת ומן הגרודות טהורין" (כלים יא ג)