שיחת תבנית:הידעת?/י' כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הקושיא תמוהה[edit]

יתכן מאד שהם מחו על השעון רק בגלל שזה היה בבית הכנסת, ואין להקשות מדברי החתם סופר לגבי טילטול שעון בשבת.

תקנתי עפ"ד המקשן.למאי נ"מ? 00:17, כ"ז בתשרי ה'תש"ע (UTC)

יש להעיר[edit]

יתכן שתלמידי החת"ס ראו בזה חיכוי של מנהג נוצרים או רפורמים, ולא התנגדו בעצם לשעון.למאי נ"מ? 00:17, כ"ז בתשרי ה'תש"ע (UTC)