תבנית:הידעת?/ד' טבת ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם[edit]

הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל היה אומר:

יש החושבים כי למען השלום צריך לוותר קצת על עקרונות האמת, כאילו יש סתירה בין האמת והשלום, שהרי אם אדם רוצה לעמוד על האמת, הרי בהכרח הוא צריך ללחום בעד האמת, ומממילא זה פוגע בשלום.

אך אין זה נכון.

צריך באמת ללחום בעד האמת, אבל אין זה סתירה לשלום, כי הפירוש האמיתי של 'שלום' הוא להעמיד כל דבר על מכונו, לא לטשטש את הגבולים, לתת לכל דבר את מקומו ולקבוע את גבולו, בבחינת "יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל".

(זכרון שמואל עמ' תקצד; פרקי השנה, להר"ר צבי יברוב שליט"א, ח"ב עמ' רנב)