תבנית:הידעת?/ט"ז אדר ה'תש"ף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הכנסת מגילת אסתר לכתבי הקודש

הגמרא מגילה יד א מביאה שמרדכי ואסתר הסתפקו האם להוסיף את מצוות מקרא מגילה. הגמרא מביאה שלבסוף למדו מרדכי ואסתר בקל וחומר מפסח שיש לקבוע את אמירת המגילה. אמנם, האחרונים הקשו כי בשום מקום הגמרא לא מביאה ספק דומה לפני תיקון מצוות דרבנן. השפת אמת מתרץ שעל אף שחז"ל הוסיפו מצוות רבות, רק מצוות הפורים נכתבו כחלק מהמגילה ולתנ"ך ולכן רק בהם מובא הספק האם ניתן להוסיפם. למצוות הפורים יש מעמד גבוה יותר משאר מצוות דרבנן והן מוגדרות כמצוות מדברי קבלה.