תבנית:הידעת?/ט"ז אייר ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שמות תנאים ואמוראים

לא היה שום תנא או אמורא שנקרא משה, והוא פלא וסוד (הרב חיד"א ז"ל בשם ספר כ"י). ויש אומרים שלכן אמרו על הרמב"ם: "ממשה עד משה לא קם כמשה".

כמו כן, לא מצינו תנא או אמורא ששמו "אברהם", לבד מאמורא ששמו אברם (ראה גיטין נ., ועיין שם בהגהות מהר"צ חיות ז"ל).

וכן לא נמצא תנא או אמורא ששמו "אהרן", חוץ מרב אהרן (ר' בב"ק קט:, ועוד), שהיה מאחרוני האמוראים. (שם הגדולים להגאון חיד"א ז"ל, עיין שם ותרוה צמאונך). וכתב הגאון מהר"צ חיות ז"ל [גיטין דף נ ע"א], שאין זה כי אם מקרה.