תבנית:הידעת?/י"ז חשוון ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יש מי שכתב שאליהו הנביא היה מלאך, ויעץ לה' יתברך על בריאת האדם. אחרי כן ירד לעולם הזה (ילקוט ראובני, בראשית א כו, בשם ספר הפרדס). וכתב הרב חיד"א (בספרו מדבר קדמות, עמוד ח) שמטעם זה לא אמרו חז"ל "אליהו זה פנחס", אלא אמרו "פנחס הוא אליהו" (ילקוט שמעוני עה"ת סוף רמז תשעא, תרגום יונתן שמות ו, יח; ועוד. ור' אור החיים במדבר כה, יג), כי אליהו קדם לו.