תבנית:הידעת?/י"ח חשוון ה'תשע"ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שנהפך לסוס

רבי אברהם פינסו (אב"ד שאראיי שבבוסניה) שנפטר בי"ח בחשוון, דן בשאלה אודות יהודי שברך ברכת המזון והוציא אחרים ידי חובתם, ולאחר הברכה הפך לסוס והתברר למפרע כי היה שד, האם יצאו ידי חובתם או לא, ומכריע כי יש לחזור ולברך שוב את שלוש הברכות הראשונות (שו"ת 'עזרת מצר' סימן ח).