תבנית:הידעת?/כ"א אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שם המציאה

"מהר"ר רבינו שבתי הכהן זצוק"ל, בעל ה'שפתי כהן', היה יודע "שם המציאה", דהיינו שם קדוש לכוין בו ולמצוא הבקיאות שרוצה תיכף ומיד" (החיד"א, ספר 'שם הגדולים' מערכת ספרים, אות קלד)