תבנית:הידעת?/כ"ז כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בס"ד

אין מעלה לכתוב "ב"ה" או "בס"ד" בראש מכתב, ולא הוזכר בדברי רבותינו, ואיזה מעלה יש לכתוב על מכתבי חול שהרבה פעמים כותבים שם דברי הבל וגם לפעמים דברים אסורים כלשון הרע וכד' שיזכירו על זה "ב"ה"? (אגרות משה יו"ד ח"ב קלח. וכן יביע אומר ח"ג יו"ד ט-ב הביא שהחזון איש פקפק בזה, ושהרוגאצובי הזהיר שלא לכתוב זאת).