תזונה בריאותית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרא במסכת נדרים [דף מט ע"א] אומרת כי הדלעת הרכה היא מאכל טוב ומועיל לחולה, והדלעת הקשה היא מזיקה לחולה. ולדעה אחרת - הדלעת עצמה היא לא מועילה, אבל מה שבתוכה - מועיל. ולדעה אחרת בגמרא - בין דעת קשה ובין רכה, ובין הדלעת עצמה ובין מה שבתוכה - קשה לחולין, אבל לאדם רגיל נראה שהיא טובה.


  • דלעת