דורשין תחילות

From ויקישיבה
(Redirected from תחילות)
Jump to navigation Jump to search

"דורשין תחילות" - כשלמדים דין מביטוי שנשנה כמה פעמים בתורה, מחשיבים גם את הביטוי הראשון, כלומר, מצרפים גם את האיזכור הראשון ללמוד ממנו; "אין דורשין תחילות" - כשלמדים דין מביטוי שנשנה כמה פעמים, אין מצרפים את האיזכור הראשון ללמוד ממנו, שכן האיזכור הראשון נחוץ לגופו, ואין למדים אלא מן החזרות.


לדוגמא: לדעת חכמים די בשלוש דפנות לסוכה, שנאמר: "בסכת תשבו", "ישבו בסכת" , "בסכות הושבתי", פעמיים חסר ( - ללא ו"ו, "בסכת תשבו" ו"ישבו בסכת") ופעם אחת מלא ( - עם ו"ו, "בסכות הושבתי"; ומיעוט סכות - שתיים), הרי כאן ארבע, ומאחר ולדעתם "אין דורשין תחילות", הרי שלא נותר אלא שלוש, משום כך סוברים הם, כי די בשלוש דפנות לסוכה. חולק עליהם רבי שמעון וסובר, שצריך ארבע דפנות לסוכה, שכן לדעתו "דורשין תחילות", והרי כאן ארבע.