תיומת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

א. הגב של כל עלה כפול מעלי הלולב; ב. העלה העליון מכל עלי הלולב היוצא מראש השדרה, העלה האמצעי של הלולב המאחד את שני חצאי הלולב זה לזה.


דרך עלי הלולב לגדול באופן שכל עלה כפול ומחובר מגבו. גב של כל עלה כפול נקרא תיומת. "תיומת" - מלשון תאומים, שכן שני העלים המחוברים זה לזה נראים כתאומים.


ניטלה או נחלקה התיומת ברוב עלי הלולב וברוב כל עלה ועלה, הלולב פסול.


כאמור, גם העלה העליון היוצא מראש השדרה נקרא "תיומת". בשלימותה ובהידורה של תיומת זו ישנה קפידה מיוחדת, עד שבפגם כל שהוא בה, עלול הלולב להיפסל.


יש לולב הכלה בראשו בתיומת אחת ויש לולב הכלה בשתי תיומות: בזמן שיוצאים מראש השדרה שלושה עלים, הרי שהעלה האמצעי הוא תיומת יחידית. בזמן שיוצאים מראש השדרה שני עלים, הרי אלו שתי תיומות. בלולב בעל שתי תיומות ישנן קולות שונות כשנפגמה רק אחת מן התיומות.