תנא ושייר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שנה והשאיר. ביטוי תלמודי שמשמעו: התנא לא מנה את כל הפרטים, כי אם מנה אחדים לדוגמא. ראה: מאי שייר דהאי שייר.