יום ו' כ"ה ניסן ה'תשע"ד

לוח שנה עברי

הזמנים עבור:   ישראל       חו"ל  

ניסן ה'תשע"ד

  (אפריל 2014)
מעוברת שנה ו' לשמיטה
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
  
א' 1
ראש חודש
ב' 2
ג' 3
ד' 4
כניסת שבת 18:25
ה' 5
מצורע
צאת שבת 19:37
ו' 6
ז' 7
ח' 8
ט' 9
י' 10
י"א 11
כניסת שבת 18:29
י"ב 12
אחרי מות שבת הגדול
צאת שבת 19:43
י"ג 13
י"ד 14
ערב חג הפסח
כניסת החג: 18:31
ט"ו 15
חג הפסח
צאת החג: 19:45
ט"ז 16
חול המועד פסח
1 לעומר
י"ז 17
חול המועד פסח
2 לעומר
י"ח 18
חול המועד פסח
3 לעומר
כניסת שבת 18:34
י"ט 19
שבת חוה"מ פסח
חול המועד פסח
4 לעומר
צאת שבת 19:48
כ' 20
חול המועד פסח
5 לעומר
כניסת החג: 18:36
כ"א 21
שביעי של פסח
6 לעומר
צאת החג: 19:49
כ"ב 22
אסרו חג
7 לעומר
כ"ג 23
8 לעומר
כ"ד 24
9 לעומר
כ"ה 25
10 לעומר
כניסת שבת 18:39
כ"ו 26
קדושים
11 לעומר
צאת שבת 19:53
כ"ז 27
12 לעומר
כ"ח 28
יום הזכרון לשואה ולגבורה
13 לעומר
כ"ט 29
ערב ראש חודש
14 לעומר
ל' 30
א' דר"ח
15 לעומר
   
שבת פרשת קדושים
הפטרת השבת:
א':
עמוס פרק ט' - והלא כבני כשיים
ס': ויהי דבר ה' - יחזקאל כ א-כ

פרקי אבות:
פרקי אבות א

שעה עשירית:
15:55

ירושלים
עלות השחר 90 ד'(מע')
04:22
עלות השחר 72 ד'
04:48
זמן טלית ותפילין
05:15
הנץ החמה
05:59
סוף זמן ק"ש למג"א
08:42
סוף זמן ק"ש לגר"א
09:18
סוף זמן תפילה למג"א
10:00
סוף זמן תפילה לגר"א
10:24

חצות היום והלילה
12:37
מנחה גדולה
13:10
מנחה קטנה
16:34
פלג המנחה
17:56
שקיעה
19:19

צאת הכוכבים
19:39
צאת הכוכבים לר"ת
20:31
דף יומי בבלי
ביצה כו
דף יומי ירושלמי
ברכות ב'
עמוד יומי במשנה ברורה
חג פג.

לא אומרים תחנון ביום זה
לחיצה על תאריך בלוח השנה תביא מצד שמאל את הזמנים הנוגעים לאותו היום.

לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה. בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום. על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות.
לוח שנה איתך בכל מקום! שלח הודעה עם המילה "זמן" ובקשתך למספר 1315 ותקבל מיידית את הזמן שתרצה. ניתן גם להמיר תאריך עברי לתאריך לועזי ולהיפך. למשל "זמן 23/5/1997" יחזיר את התאריך באותו היום על פי לוח שנה עברי, וכן את פרשת השבוע שחלה על פי הלוח באותו שבוע. עלות השירות: 1 ₪ להודעה.