RSS

New products

שבת תשובה תשפ"ד במלון קסיה עם הרב חגי לונדין

שבת תשובה בסמוך לעיר העתיקה, משכנות שאננים וגן הפעמון במלון קסיה המפואר בירושלים (לשעבר המלך שלמה). בהשתתפות הרב חגי לונדין והרב עזרא כהן.

ארגון המורים בלבד - שבת תשובה במלון קסיה עם הרב חגי לונדין

שבת תשובה בסמוך לעיר העתיקה, משכנות שאננים וגן הפעמון במלון קסיה המפואר בירושלים (לשעבר המלך שלמה). בהשתתפות הרב חגי לונדין והרב עזרא כהן. הנחה מיוחדת לחברי ארגון המורים בלבד.

שבת בלק בירושלים עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית - חצי פנסיון

שבת "וראה בטוב ירושלים" עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית בירושלים - אירוח ברמה גבוהה, ארוחות מצוינות, כשרות מהודרת, קבלת שבת בכותל המערבי ושיחות לאורך השבת לקבלת חוסן מול המאורעות.

ארגון המורים בלבד - שבת בלק בירושלים עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית - חצי פנסיון

שבת "וראה בטוב ירושלים" עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית בירושלים - אירוח ברמה גבוהה, ארוחות מצוינות, כשרות מהודרת, קבלת שבת בכותל המערבי ושיחות לאורך השבת לקבלת חוסן מול המאורעות.

שבת בלק בירושלים עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית - פנסיון מלא

שבת "וראה בטוב ירושלים" עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית בירושלים - אירוח ברמה גבוהה, ארוחות מצוינות, כשרות מהודרת, קבלת שבת בכותל המערבי ושיחות לאורך השבת לקבלת חוסן מול המאורעות.

ארגון המורים בלבד - שבת בלק בירושלים עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית - פנסיון מלא

שבת "וראה בטוב ירושלים" עם הרב אורי שרקי במלון עץ הזית בירושלים - אירוח ברמה גבוהה, ארוחות מצוינות, כשרות מהודרת, קבלת שבת בכותל המערבי ושיחות לאורך השבת לקבלת חוסן מול המאורעות.