RSS

New products

ארגון המורים בלבד - שבת תש"ף עם הרב שמואל אליהו

שבת זו במחיר מוזל לחברי ארגון המורים בלבד. שבת לנשמה עם הרב שמואל והרבנית טובה אליהו בגליל במלון אחוזת ירדן. המלון נמצא בצומת יסוד המעלה, בסמיכות לאתרי התיירות של הגליל – נהר הירדן, נחל הדישון, עמק החולה ורכס הרי נפתלי. במהלך השבת נשמע שיחות ויתקיים ענג שבת עם הרב והרבנית. ניתן להגיע מיום חמישי ולנצל את הזמן לטיול באתרים הסמוכים למלון.

שבת ויקהל פקודי תש"ף עם הרב שמואל אליהו

שבת לנשמה עם הרב שמואל והרבנית טובה אליהו בגליל במלון אחוזת ירדן. המלון נמצא בצומת יסוד המעלה, בסמיכות לאתרי התיירות של הגליל – נהר הירדן, נחל הדישון, עמק החולה ורכס הרי נפתלי. במהלך השבת נשמע שיחות ויתקיים ענג שבת עם הרב והרבנית. ניתן להגיע מיום חמישי ולנצל את הזמן לטיול באתרים הסמוכים למלון.

שבת שירה תש"ף בירושלים לארגון המורים בלבד

שבת שירה במרכז העיר ירושלים עם הרב חיים סבתו והרב נסים אדרי. האירוח במלון לב ירושלים בסמיכות לבית הכנסת הגדול, בית כנסת ישורון ובית כנסת עדס. כשרות מהדרין. אירוח לזוג על בסיס פנסיון מלא. בתי הכנסת יקיימו תפילות מיוחדות עם חזנים ופייטנים לרגל שבת שירה. המחיר בסבסוד מיוחד לחברי ארגון המורים בלבד.
₪ 1,690.00 ₪ 1,340.00

שבת שירה תש"ף בירושלים

שבת שירה במרכז העיר ירושלים עם הרב חיים סבתו והרב נסים אדרי. האירוח במלון לב ירושלים בסמיכות לבית הכנסת הגדול, בית כנסת ישורון ובית כנסת עדס. כשרות מהדרין. אירוח לזוג על בסיס פנסיון מלא. בתי הכנסת יקיימו תפילות מיוחדות עם חזנים ופייטנים לרגל שבת שירה.