תנאים והסתייגויות

- התוכנית כפופה לשינויים ולאישור משרד הבריאות.

- אין קרית הישיבה בית אל נושאת באחריות בגין השתתפות בסיור או בתוכנית השבת, והמשתתפים עושים זאת על אחריותם.

- ביטול הזמנה יגרור דמי ביטול כדלקמן: 

ביטול תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה ובלבד שהינו 14 ימי עסקים קודם למועד האירוח יגרור דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

ביטול שאינו עונה על הקריטריונים לעיל, יגרור דמי ביטול מלאים.