רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה אורח, ערב שבת ומוצאי שבת
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי חייב בהדלקת נר חנוכה?
א. בעל הבית.
ב. בני הבית הגדולים.
ג. למנהג הספרדים - א', ולמנהג האשכנזים - ב'.
ד. למנהג האשכנזים - א', ולמנהג הספרדים - ב'.

2. האם אורח צריך להדליק נרות היכן שמתארח?
א. לא.
ב. אינו צריך להדליק, אך צריך להשתתף בפרוטה בהוצאות עם בעל הבית.
ג. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו.
ד. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו - צריך להשתתף בפרוטה.

3. כאשר אורח מחליט להשתתף בפרוטה, האם צריך להוסיף עבורו גם שמן?
א. כן.
ב. לא.
ג. לפי המשנה ברורה.
ד. לפי הרב אליהו.

4. האם אורח שאוכל בקביעות אצל בעל הבית כאחד מבני הבית - צריך להדליק בעצמו?
א. לא.
ב. אינו צריך להדליק, אך צריך להשתתף בפרוטה בהוצאות עם בעל הבית.
ג. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו.
ד. רק אם לא מדליקים עבורו בביתו - צריך להשתתף בפרוטה.

5. אורח שמדליק נר חנוכה, היכן מדליק?
א. בחדר שבו הוא ישן.
ב. בחדר שבו הוא אוכל.
ג. בפתח הבית.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

6. הסועד אצל חבירו באקראי, ויש לו דירה באותה עיר, כיצד עליו לנהוג?
א. ידליק היכן שסועד, אלא אם יודע שיחזור לביתו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
ב. יחזור לביתו, או שיבקש מאחד מבני ביתו שידליק עבורו.
ג. למנהג האשכנזים - א', ולמנהג הספרדים - ב'.
ד. למנהג הספרדים - א', ולמנהג האשכנזים - ב'.

7. מי חייב להדליק נרות למרות שמדליקים עבורו בביתו?
א. אף אחד.
ב. הפוסק כשו"ע.
ג. הפוסק כרמ"א.
ד. מי שנמצא במקום שבו אין יהודים.

8. האם יכולים שני בעלי בתים להדליק חנוכייה אחת במשותף?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם שמו שמן בכמות כפולה.
ד. לפי השו"ע - א', ולפי הרמ"א - ב'.

9. מה מדליקים תחילה בערב שבת?
א. נר חנוכה.
ב. נר שבת.
ג. לפי השו"ע - א', ולפי הרמ"א - ב.
ד. לפי השו"ע - ב', ולפי הרמ"א - א'.

10. חייל שיש לו רק נר אחד - האם ידליק נר חנוכה או נר שבת?
א. נר חנוכה.
ב. נר שבת.
ג. אם יש לו מקור אור אחר - ידליק נר חנוכה, ואם לא - נר שבת.
ד. ידליק את הנר בשביל שתי המצוות, ויברך גם על נר חנוכה וגם על נר שבת.

11. מה קודם - הדלקת נרות או הבדלה?
א. נר חנוכה.
ב. הבדלה.
ג. יש בכך דעות חלוקות.
ד. יעשה כפי שירצה.