רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח מבחנים קידוש וארבע כוסות
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרק ד.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע יש מצוה לחלק אגוזים ומיני מתיקה לילדים לפני הקידוש?
א. כדי לשמחם לכבוד החג.
ב. אגוזים - זכר לשעבוד הקשה, מיני מתיקה - סימן לחרות.
ג. כדי שישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ד. כדי שיתעסקו בהם ולא יפריעו לקריאת ההגדה.

2. מדוע כתב הרמ"א שבעל הבית לא ימזוג לעצמו את הכוס, אלא מישהו אחר ימזוג לו?
א. דרך חירות
ב. כדי שיהיה פנוי לעריכת הסדר
ג. הרמ"א לא כתב זאת
ד. להרבות אהבה ואחווה

3. על מה יש לכוון בברכת שהחיינו?
א. יום טוב
ב. אכילת המצה
ג. אכילת המצה והמרור
ד. יום טוב, מצה, מרור ושאר מצוות הלילה

4. האם שותים את ארבעת הכוסות בהסיבה?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. יש נוהגים לשתות בהסיבה ויש שלא

5. האם שתיית כוס יין של קידוש היא חובה על כל אחד מהמסובים?
א. החובה היא על המקדש בלבד. שאר המסובים - רק לכתחילה.
ב. על כל אחד מהמסובים לטעום מכוס הקידוש.
ג. כל אחד מהמסובים חייב לשתות כוס שלמה
ד. מחלוקת פוסקי זמננו

6. מהו שיעור השתיה בכל כוס מארבעת הכוסות?
א. 86 סמ"ק
ב. 150 סמ"ק
ג. יש אומרים 86 סמ"ק ויש אומרים 150 סמ"ק
ד. 86, ומצוה מן המובחר לשתות 150.

7. האם ניתן לשתות לארבע כוסות מיץ ענבים?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. כן, אך יש אומרים שלכתחילה יש לשתות יין

8. האם לכתחילה יש לשתות בכל כוס רביעית בלגימה אחת?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

9. האם יוצאים ידי חובה כשמעורבים ביין מים, כך שהמים הם הרוב?
א. לא
ב. בתנאי שיש לפחות שישית יין
ג. לפי השו"ע - לא, לפי הרמ"א - בתנאי שיש שישית יין.
ד. לפי הרמ"א - לא, לפי השו"ע - בתנאי שיש שישית יין

10. איזה יין עדיף לארבע כוסות?
א. לבן מבושל
ב. אדום מבושל
ג. לבן שאינו מבושל
ד. אדום שאינו מבושל

11. האם נשים צריכות להסב?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

12. על איזה יד יסב איטר (שמאלי)?
א. ימין
ב. שמאל
ג. מחלוקת פוסקי זמננו
ד. על היד שנוח לו יותר

13. האם מי ששתה את ארבעת הכוסות ברצף, אחת אחרי השניה, יצא ידי חובה?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

14. האם מותר לאדם רעב לאכול פירות אחר הקידוש?
א. רק פחות מכביצה
ב. רק פחות מכזית
ג. טעימה בלבד
ד. יש אומרים שפחות מכביצה ויש אומרים שפחות מכזית