רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח מבחנים מרור עד סוף הסדר
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרקים ח-י.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם חובת אכילת מרור בליל הסדר היא מהתורה?
א. כן
ב. לא
ג. רק כאשר יש קרבן פסח
ד. יש אומרים שכן, ויש אומרים שרק כאשר יש קרבן פסח

2. כיצד יש לטבל את המרור בחרוסת?
א. יטבלו היטב כך שיהיה מלא בחרוסת
ב. ישרה אותו בחרוסת 24 שעות, יוציא אותו לפני ליל הסדר ויטבלו שוב לפני שאוכלו.
ג. ישרה אותו בחרוסת 24 שעות לפני זמן אכילתו, ויוציאנו לפני שאוכלו.
ד. לא יטבלו זמן רב אלא מועט, כדי שלא יבטל טעם מרירותו, ואח"כ ינער את החרוסת ממנו.

3. כיצד מצוות אכילת מרור?
א. ילעסנו כך שירגיש את טעמו ויאכלנו לבדו ללא מאכל אחר.
ב. יאכלנו יחד עם מצה, כדי שטעמו המר לא יורגש - משום חירות.
ג. לכתחילה יבלענו בלי להרגיש את טעמו, ובדיעבד יצא ידי חובה גם אם הרגיש את טעמו.
ד. ירגיש את טעמו מעט בלבד.

4. האם יש חובה לאכול מרור בהסיבה?
א. לא, אך רשאי.
ב. לא, ולכתחילה יש להימנע מכך.
ג. לא. יש אומרים שרשאי, ויש אומרים שיש להימנע.
ד. כן.

5. כאשר מברכים על אכילת מרור יש לכוון לפטור גם את המרור שאוכלים בעת ה"כורך". האם מותר לדבר עד גמר אכילת הכורך?
א. כן, כשם שמותר לדבר כאשר אוכל מאכלים שונים עם ברכה אחת.
ב. כן, אך טוב להחמיר שלא לדבר בדברים שאינם מעניין המרור או הכריכה.
ג. אסור לדבר בדברים שאינם מעניין המרור או הכריכה.
ד. אסור לדבר כלל, ואם דיבר חוזר לברך.

6. האם יוצאים ידי חובת מרור בשורשי הירק?
א. כן
ב. רק בשורש הגדול שבו עומד הירק, אך לא בשורשים הקטנים.
ג. לא.
ד. יש אומרים שכן, ויש אומרים שרק בשורש הגדול.

7. האם עדיף לאכול את המרור בבת אחת?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

8. מאיזה פירות עדיף לעשות את החרוסת?
א. שבעת המינים, כגון תמרים, ענבים ותאנים.
ב. פירות שנמשלה להם כנסת ישראל, כגון תפוחים, אגוזים ורימונים.
ג. פירות שאינם מתוקים.
ד. פירות מתוקים.

9. מהו טעם אכילת כורך?
א. זכר למנהגו של הלל שהיה עושה כן, שנאמר "על מצות ומרורים יאכלוהו".
ב. שאם לא אכל כראוי את המצה או את המרור - יצא ידי חובה ע"י הכורך.
ג. כדי שישאלו הילדים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ד. זוהי הצורה שבה יש לקיים את מצוות מצה ומרור לכתחילה, שנאמר "על מצות ומרורים".

10. האם מסבים בעת אכילת הכורך?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק למנהג האשכנזים.
ד. רק למנהג הספרדים.

11. מדוע יש לאכול אפיקומן?
א. כדי שישאר טעם מצה בפיו.
ב. זכר לקרבן פסח, שבזמן שבית המקדש היה קיים היה נאכל לאחר הסעודה.
ג. כדי שישאלו הילדים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

12. האם אפיקומן נאכל בהסבה?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים.

13. מה מותר לאכול אחר אכילת האפיקומן?
א. מצה בלבד.
ב. הכל מלבד מצה.
ג. אין כל איסור לאכול אחר האפיקומן.
ד. כלום.

14. איזה בשר נוהגים שלא לאכלו (מלבד בני תימן)?
א. צלוי
ב. מבושל
ג. צלוי או מטוגן
ד. מבושל או מטוגן

15. האם מי ששכח לומר יעלה ויבוא ונזכר לאחר הברכה חוזר לברך?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א