רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 61%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שז, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לקרוא במכתב ששלח לו חבירו?
א. לא
ב. כן
ג. רק אם אינו יודע מה כתוב בו
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

2. האם מותר לקרוא פרסומות מסחריות בשבת, שלא על דעת לקנות?
א. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ב. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ג. לא
ד. במקום צורך גדול

3. האם עיתונים נחשבים שטרי הדיוטות, שאסור לקראם בשבת?
א. לא
ב. לפי רוב הפוסקים - כן
ג. לפי רוב הפוסקים - לא
ד. כן

4. האם מותר לקרוא שטרי הדיוטות בלי לגעת בהם?
א. רק לפי השו"ע
ב. רק לפי הרמ"א
ג. כן
ד. לא

5. מתי התירו אמירה לגוי?
א. במקום מצוה בלבד, גם במלאכה דאורייתא
ב. בכל צורך גדול, גם במלאכה דאורייתא
ג. במקום צורך גדול במלאכה דרבנן
ד. רק במקום מצוה במלאכה דרבנן

6. איזה דבר אסור לומר בשבת?
א. אמירה לגוי ברמז שיעשה מלאכה במוצ"ש
ב. דבר שמצער אותו
ג. בקשה מחבירו שישאילנו חפץ
ד. מחיר חפץ שקנה

7. האם מותר ללמוד מדעים בשבת?
א. מחלוקת
ב. כן
ג. רק אסטרונומיה
ד. לא

8. האם מותר לומר לגוי בע"ש שיעשה מלאכה בשבת?
א. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ב. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ג. לא
ד. כן

9. איזה דבר מותר ע"י גוי?
א. בישול לצורך סעודת שבת
ב. פסיק רישא
ג. גרמא
ד. מלאכה שאינה צריכה לגופה

10. מהו טעם איסור אמירה לגוי ברמז?
א. זילותא דשבת
ב. שמא יעשה בעצמו
ג. ודבר דבר
ד. אסור ליהנות ממלאכת גוי

11. האם מותרת אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים?
א. מחלוקת
ב. לא
ג. רק לפי הרמב"ם
ד. כן

12. האם מותרת אמירה לגוי באיסור דרבנן לצורך מילה?
א. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ב. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ג. לא
ד. כן

13. האם מותר לומר לגוי "הנר אינו מאיר יפה"?
א. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ב. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ג. כן
ד. לא

14. מהו טעם הרמ"א להתיר קריאה בשטרי הדיוטות הכתובים בלה"ק?
א. מסתמא הם כתבי קודש
ב. אפשר ללמוד מהם לשון הקודש
ג. הרמ"א מתיר לקרוא כל שטר
ד. שלא יזלזלו בלשון הקודש