רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות תפילה תפילת תשלומין
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק י"ח:
תפילת תשלומין

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי שלא התפלל, האם יכול או חייב להשלים את התפילה שהחסיר אחרי התפילה הבאה?
א. אם שכח בשוגג - רשאי להשלים, ואם במזיד - אינו יכול להשלים.
ב. אם שכח בשוגג - חייב להשלים, ואם במזיד - אינו יכול להשלים.
ג. בכל מקרה רשאי להשלים.
ד. בכל מקרה חייב להשלים.

2. האם אפשר להתפלל תפילת תשלומין יחד עם חזרת הש"ץ?
א. כן.
ב. רק בשעת הדחק.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

3. האם אפשר להשלים גם את תפילת מנחה?
א. כן.
ב. לא, כי תפילות כנגד קרבנות ו"עבר יומו בטל קרבנו".
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. רק באופן חד פעמי.

4. מתי לכתחילה יש להתפלל את תפילת התשלומין?
א. בהפסק זמן מתפילת החובה, ובשעת הדחק - בצמוד אליה.
ב. בצמוד לתפילת החובה, ובדיעבד במשך כל הזמן שאפשר להתפלל את תפילת החובה.
ג. לפי הספרדים - א, ולפי האשכנזים - ב.
ד. לפי האשכנזים - א, ולפי הספרדים - ב.

5. מי ששכח תפילת מנחה של שבת - כיצד ינהג?
א. אינו יכול להשלים במוצ"ש, כי תפילת חול אינה יכולה להוות השלמה לתפילת שבת.
ב. יתפלל במוצ"ש תפילת שבת כתשלומין ואח"כ תפילת ערבית.
ג. יתפלל במוצ"ש תפילת ערבית עם 'אתה חוננתנו' ואחריה תפילת ערבית ללא 'אתה חוננתנו'.
ד. יתפלל במוצ"ש תפילת ערבית ללא אתה חוננתנו' ואחריה תפילת ערבית עם אתה חוננתנו'.

6. מי ששכח להתפלל שחרית ומנחה, איזו מהן הוא יכול להשלים?
א. את שתיהן.
ב. רק את תפילת שחרית, כי היא הראשונה שצריך להשלים.
ג. רק את תפילת מנחה.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

7. איזו תפילה אי אפשר להשלים?
א. מוסף של שבת.
ב. מוסף של שבת וראש חודש.
ג. מוסף של שבת ויום טוב.
ד. כל תפילת מוסף.

8. מי שהתחיל לאכול סמוך לסוף זמן התפילה וחשב שיזכור להתפלל, ובסוף שכח, האם משלים?
א. רשאי להשלים.
ב. חייב להשלים.
ג. אינו יכול להשלים.
ד. כל התשובות הן דעות שונות בפוסקים.