רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פניני הלכה הלכות תפילה פרק כ"ג:
סיום תפילת שחרית
דיני הקדיש שבסיום התפילה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו סדר העדיפויות שיאמר למי שנאלץ לצאת?
א. א. 'תהילה לדוד' וקדושה דסדרא ב. תחנון ג. פיטום הקטורת ועלינו לשבח.
ב. א. תחנון ב. 'קדושה דסדרא' ג. פיטום הקטורת ו'תהילה לדוד'.
ג. א. תחנון ב. 'קדושה דסדרא' ג. פיטום הקטורת ד. 'תהילה לדוד'.
ד. א. תחנון ב. 'קדושה דסדרא', פיטום הקטורת ו'תהלה לדוד' ג. שיר של יום.

2. האם מותר לדבר בשעת הקדיש?
א. כן.
ב. כן, אבל טוב להתרכז בהקשבה לחזן.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

3. מהו "חצי קדיש"?
א. כשאין זמן ואומרים רק את חלקו הראשון של הקדיש.
ב. עיקר הקדיש, כשאין עליו תוספות.
ג. מתחילת הקדיש עד "עושה שלום".
ד. אף תשובה אינה נכונה.

4. מה פירוש המילה "בעגלא" שאומרים בקדיש?
א. ברצון.
ב. במהרה.
ג. בברכה.
ד. כל הפירושים נכונים.

5. מהו 'קדיש דרבנן'?
א. קדיש שנאמר על ידי תלמיד חכם.
ב. קדיש שנאמר על ידי גדול הדור.
ג. תשובות א' וב' נכונות.
ד. קדיש שנאמר אחרי לימוד, ובו תוספת תפילה על לומדי התורה.

6. האם ראוי למעט בקדישים?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. ביום חול - כן, בשבת - מחלוקת הפוסקים.

7. כמה קדישים צריך אדם לשמוע כל יום?
א. 5
ב. 6
ג. 7
ד. 8

8. האם מותר לעבור בתוך 4 אמותיו של אומר הקדיש
א. כן.
ב. כן, וראוי להחמיר.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

9. האם הציבור צריך לעמוד בשעת אמירת הקדיש?
א. כן.
ב. לא, ומי שהיה עומד בתחילתו לא ישב.
ג. לא, וטוב לעמוד.
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

10. איזה קדיש מצוה לומר אחרי הלימוד?
א. קדיש יהא שלמא.
ב. קדיש דרבנן.
ג. אם למדו פסוקים - קדיש יהא שלמא, ואם למדו בדברי חכמים - קדיש דרבנן.
ד. כל התשובות הן דעות בפוסקים.