רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות כשרות הלכות בשר בחלב
ממוצע הציונים עד כה: 67%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה מותר מהתורה ואסור מדרבנן?
א. בישול בשר בחלב שלא על דעת לאכלו.
ב. בישול בשר בחלב שלא על דעת ליהנות ממנו.
ג. בישול בשר עוף בחלב.
ד. בישול דגים בחלב.

2. באיזה אופן יש מחלוקת אם אסור מהתורה או מדרבנן?
א. טיגון
ב. צלי
ג. טיגון וצלי
ד. כבישה, טיגון וצלי

3. האם מותר ליהנות מבשר וחלב שאסורים מדרבנן?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

4. האם מותר לאכול בשר עם חלב של אשה?
א. כן
ב. לא, מפני מראית עין.
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

5. אסרו חכמים לאפות לחם עo חלב, שמא יאכלו עם בשר. באיזה אופן מותר?
א. כאשר עושה לפת צורה מיוחדת.
ב. כאשר עושה כמות קטנה.
ג. עוגיות שאין דרך לאכלם עם בשר.
ד. כל התשובות נכונות.

6. האם מותר להניח בשר וחלב על אותו שיש?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

7. אסרו חכמים לשני אנשים לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה חלב. באיזה אופן מותר?
א. אם הם מקפידים זה על זה.
ב. אם עשו ביניהם היכר, כגון שכל אחד אוכל על מפה נפרדת.
ג. בבשר עוף.
ד. כל התשובות נכונות.

8. כיצד יש להפסיק בין אכילת בשר לאכילת גבינה?
א. לברך ברכת המזון.
ב. להמתין שעה, ויש אומרים 3 שעות.
ג. לקנח את פיו ולהדיחו.
ד. להמתין 6 שעות, ויש נוהגים פחות.

9. מדוע עושים הפסק בין אכילת בשר לאכילת גבינה?
א. משום הבשר שנשאר בין השיניים.
ב. משום הטעם הנשאר בחיך.
ג. שתי התשובות נכונות.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

10. מי אינו צריך להמתין בין אכילת בשר לגבינה?
א. הטועם בשר בלי ללועסו. ובלי לבלעו
ב. הטועם בשר בלי לבלעו, אפילו שלועסו.
ג. האוכל בשר עוף.
ד. האוכל תבשיל בשרי שאין בו בשר בעין.

11. האם מותר לאכול חלב אחרי אכילת נקניק פרווה שבושל בסיר בשרי?
א. רק אם הסיר אינו בן יומו.
ב. כן, אפילו בסיר בן יומו.
ג. רק לפי השו"ע
ד. לפי השו"ע - מותר, ולפי הרמ"א רק אם בושל בסיר שאינו בן יומו.

12. כיצד יש להפסיק בין אכילת גבינה לאכילת בשר שאחריה?
א. להמתין 6 שעות.
ב. אפשר לאכול מיד, משום שהגבינה אינה נדבקת בשיניים.
ג. מעיקר הדין - מיד, אך תחילה ידיח את פיו במים ויקנחו ע"י אכילה, וישטוף ידיו.
ד. ידיח פיו, יקנחו וישטוף ידיו, וימתין חצי שעה.