רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות כשרות תערובות - לח
ממוצע הציונים עד כה: 61%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה דין בשר בקר שנפל לחלב והוצא ממנו, ואח"כ נשפך החלב ולא ידוע אם היה 60 כנגדו?
א. מותר.
ב. מותר רק אם ידוע שהיה לפחות רוב כנגד הבשר.
ג. מותר רק אם היה ידוע שהיה רוב כנגד הבשר, רק לפי הרמ"א.
ד. אסור.

2. מה דין חלב טריפה שנשפך לחלב כשרה, ונשפך חלק כך שלא ידוע אם היה 60?
א. מותר
ב. מותר רק אם ידוע שהיה לפחות רוב כנגד חלב הטריפה.
ג. מותר רק אם ידוע שהיה לפחות רוב כנגד חלב הטריפה, רק לפי השו"ע.
ד. אסור.

3. בשר שנפל לחלב, באיזה אופן מותר?
א. אם גוי טעם אותו ואמר שאין בו טעם חלב, בתנאי שאינו יודע שסומכים עליו.
ב. אם יש 60 כנגדו.
ג. אם גוי טעם אותו ואמר שאין בו טעם חלב, וגם יש 60 כנגדו.
ד. לפי השו"ע - א', ולפי הרמ"א - ב'.

4. אם נפלה חתיכת בשר איסור לתוך תבשיל רותח והוציאוה, באיזה אופן מותר?
א. אם יש פי 60 מהחתיכה.
ב. אם יש יותר מפי 2 כנגד החתיכה.
ג. אם יש פי 60 מהחלק החיצון של החתיכה (כדי קליפה).
ד. אם יש רוב כנגד החלק החיצון של החתיכה (כדי קליפה).

5. איך יתכן שנשפך 10 סמ"ק של איסור לתוך 300 סמ"ק היתר, והכל מותר למרות שאין 60 כנגד האיסור?
א. באיסור דרבנן.
ב. בדבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר או אסור.
ג. אם ה10 סמ"ק אינם ממין שווה, אלא 5 ממין אחד ו5 ממין אחר.
ד. בדבר שיש לו מתירים.

6. האם מותר לערבב איסור עם היתר כך שיהיה בהיתר מספיק כדי לבטל את האיסור ולהתיר הכל באכילה?
א. כן
ב. כן, אך ראוי להחמיר.
ג. לא
ד. אם יש רק רוב - אסור, אך אם יש 60 - מותר.

7. חלב נפל לתבשיל עוף, ואין 60 כנגדו. האם יש דרך להתיר את התבשיל?
א. מותר להוסיף על התבשיל כך שיהיה פי 60 מהחלב.
ב. מותר כנ"ל, רק לפי השו"ע.
ג. מותר כנ"ל, רק אם התבשיל עדיין לא התקרר.
ד. אין שום אפשרות להתיר, משום שאין מבטלים איסור לכתחילה.

8. דם נפל לחלב, ויש 60 כנגדו. אח"כ נפל עוד דם שגם כנגדו יש 60, אך אין 60 כנגד כל הדם שנפל יחד. מה הדין?
א. מותר, מפני שהדם שנפל בתחילה כבר התבטל.
ב. מותר, מפני שלא אומרים 'חתיכה נעשית נבילה' בתערובת לח בלח.
ג. מותר, רק לפי השו"ע.
ד. אסור, מפני שכאשר יש נתינת טעם כולם מסכימים שאומרים 'חוזר וניעור'.

9. אלו דברים אינם בטלים אפילו באלף?
א. מלח, ביצה שנולדה בשבת, גיד הנשה, מנת שניצל.
ב. מלח, ביצה שנולדה בשבת, כלאים.
ג. גיד הנשה, מנת שניצל, כלאים.
ד. מלח, מנת שניצל, דבר שבלוע בו בשר וחלב.